Zvuková izolace

Zvuk působí na náš centrální nervový systém. Snažíme se proto tento smyslový vjem zejména jeho hlasitost (hlučnost) korigovat.

Akustická izolace slouží pro snížení přenosu zdroje zvuku v obytných prostorách. Základní hodnotící normou je ČSN 73 0532.

Stavební výrobky pro vzduchovou a kročejovou neprůzvučnost musí splňovat normativní požadavky dle ČSN 73 0532 na hodnoty zvukové izolace. Norma řeší zvukové izolace mezi místnostmi ležícími vedle sebe a použití konstrukcí, které tvoří hranici mezi jednotlivými prostory.
 
Dle ČSN 73 0532 musí být splněn požadavek na vzduchovou neprůzvučnost mezibytových příček a stěn R´w = 53 dB.

Řeší také snížení hluku přicházejícího zvenčí vytvářejícího tzv. hlukové pozadí a uvádí nejvyšší přípustné hodnoty.