Základní nátěry

Penetrační prostředky a základní nátěry

Kvalitní příprava podkladu je základní podmínkou pro dosažení deklarované životnosti a efektivního působení povrchových úprav. Penetrační prostředky a základní nátěry umožňují zpevnění starých a zvětralých omítek, sjednocení nasákavosti vyspravovaných podkladů nebo omezení nasákavosti velmi savých podkladů před aplikací finálních povrchových úprav. Mají pozitivní vliv na jejich přídržnost a životnost, usnadňují aplikaci a přispívají k dosažení jednotného vizuálního působení povrchových úprav.

  • Impregnace na dřevo s obsahem bylin
  • Podkladový interiérový nátěr na bázi šelaku
  • Podkladový lak
  • Základní olej Kreidezeit