Technologie

 

Technologie

 STAVENIŠTNÍ MONTÁŽ

Příprava staveniště

Základovou desku a přípojky energií, vody a kanalizace si provádí zákazník sám, resp. zákazníkem najatá odborná firma na základě naší projektové dokumentace. Zde je nutná podstatně větší přesnost než při provádění základové desky pro klasickou stavbu (zděná konstrukce). Důležité je rovněž pokládat hydroizolační pásy pod základovou desku z důvodu kotvení následné dřevěné konstrukce.

Příprava nosného systému ve výrobě

Samotná příprava nosných částí konstrukce probíhá ve výrobní hale, kde se podle výrobní dokumentace nachystají veškeré nosné části systému tj. sloupková konstrukce jednotlivých stěn, stropní nosníky a střešní konstrukce. Používané řezivo je tvořeno výhradně KVH hranoly resp. DUO a TRIO hranoly. Tím je zaručena optimální rovnovážná vlhkost veškerých prvků a jsou eliminovány nepřípustné přirozené vady dřeva. Součástí přípravy je rovněž nátěr dřevěných prvků, které budou vystaveny pozdějšímu vlivu povětrnostních podmínek např. podbití, pohledové konce krokví a vaznic apod.

Montáž nosného systému na staveništi

Samotná montáž je zahájena vyrovnáním a kotvením základových dřevěných prahů, které tvoří budoucí obrys budovy a všech jeho vnitřních stěn. Tyto prvky jsou impregnovány a kotveny pomocí ocelových kotev přímo do základové desky. Proto je nutné umístění hydroizolačních pásů pod základovou deskou. Následně je prováděno sbíjení samotné nosné konstrukce stěn, které jsou postaveny a ukotveny na tyto prahové prvky. Tím, je zabezpečena rovinost všech stěn.
Poté je provedeno vyvážení a vzájemné sešroubování všech stěn pomocí speciální vrutů. Následuje rozměření, položení a ukotvení stropních nosníků a jejich záklop pomocí OSB desek. První patro je nyní připraveno pro opláštění sádrovláknitými deskami Fermacell o tl. 12,5mm. Jednotlivé desky se k nosnému systému přichycují pomocí spon a jsou vzájemně k sobě lepeny. Desky se v této fázi připevňují pouze jednostranně a to jak u obvodových stěn tak i u vnitřních stěn. Druhé patro budovy je postaveno stejným systémem jako první pouze s tím rozdílem, že kotvení prahů se provádí do stropních nosníků.
V další fázi montujeme střešní konstrukci. Nejdříve provedeme osazení vaznic a krovů, dále je proveden pohledový záklop, zavětrování krovů a natažení pojistné hydroizolační fólie. Tato fólie je zajištěna kontralatěmi. Další postup souvisí se zvolenou střešní krytinou. Provede se rozměření a přibití latí a pokládka střešní krytiny s klempířskými prvky.

Další práce

Nyní je stavba částečně zabezpečena proti povětrnostním vlivům a můžeme montovat okna a vstupní dveře. Současně s tím se provádí zateplení nosné konstrukce izolační vatou a natažení parozábran. Na obvodové stěny je z vnitřní strany připevněn montážní rošt pro vedení elektroinstalací, jejichž montáž následuje. Po montáži oken je možné začít s lepením fasádního zateplovacího systému. V této fázi je stavba venkovní strany dokončena a následují práce uvnitř budovy. Pokládka podlah suchou metodou (Fermacell) probíhá současně s instalací rozvodů vody a topení. Po dokončení všech rozvodů instalací jsou vnitřní stěny a stropy uzavřeny pomocí desek Fermacell. Následuje vytmelení a vybroušení spojů, malířské práce, osazení sanitárního zařízení, pokládka dlažeb a obkladů v koupelně a pokládka ostatních podlahových krytin. Poté jsou dokončeny instalatérské, topenářské a elektrikářské práce. Samozřejmostí těchto úkonů jsou tlakové zkoušky, revizní zprávy apod.
Ze závěrečných činností jmenujme osazení zárubní pro vnitřní dveře, olištování napojení podlahových krytin a stěn a další dokončovací práce závislé na specifikaci jednotlivé zakázky. Následuje úklid a předávka stavby.

Harmonogram výstavby menšího typového domku:

Příprava v hale - 6 týdnů (výrobní projekt, objednání a nákup materiálu, nachystání a nátěry řeziva).
Hrubá stavba - 2 týdny.
Celková dodávka od Start House - 8 týdnů.
Doba výstavby se prodlužuje v závislosti na velikosti objektu. Harmonogram bude vždy upřesněn v rámci specifikace zakázky