Realizace dřevostaveb

Realizace dřevostaveb

 

1. Vyberte si z katalogu jeden z našich domů nebo specifikujte Vaši individuální poptávku. Pokud dáváte přednost vlastnímu projektu, můžeme nabídnout skicy, odborné konzultace či projektové práce.

2. Na základě schválené architektonické studie a přesné definice jednotlivých položek zhotovíme cenovou nabídku. Bude zde přesně určen stupeň dokončení stavby i termín předání.

3. Před podpisem smlouvy pro Vás připravíme podklady nutné pro řízení na stavebním úřadě či jiném odboru. Tato příprava zabere statikům a projektantům cca měsíc. Cena těchto podkladů je dána paušální částkou 25 000 Kč bez DPH. Obsahuje výkresovou dokumentaci domu, technickou zprávu, požární zprávu, energetický štítek budovy. Neobsahuje osazení domu na pozemku, projekt přípojek na inženýrské sítě a vyjádření dotčených orgánů. Pokud si dům necháte postavit se Start House, cena za projekt se odečte při závěrečném fakturování.

4. Na základě stavebního povolení a naší projektové dokumentace si nechte zhotovit spodní stavbu domu (základy včetně inženýrských přípojek) Vámi vybranou stavební firmou.

5. Jakmile bude dokončena základová deska včetně přípojek, podepisuje se již detailně připravená smlouva o dílo, kde jsou blíže specifikovány harmonogram výstavby, rozsah dodávky, platební kalendář atd. Start House přebere stavbu a garantuje termín dokončení.

6. Start House započne s přípravou výstavby Vašeho domu, jakmile bude uhrazena první zálohová faktura ve výši 50% z konečné ceny nemovitosti. Další financováníbude specifikováno ve smlouvě. Doba mezi uhrazením zálohy a zahájením stavby na staveništi se pohybuje mezi 5-6 týdny.

7. Hrubá stavba trvá asi 10-14 dnů. Další dokončovací práce 1-2 měsíce podle složitosti stavby a stupně dokončení. Minimálně jednou týdně (pokud se nedomluví jinak) probíhá kontrolní den, kde se řeší případné připomínky a provádí se kontrola dodržování kvality a technologických postupů. Při dodržení podmínek splátkového kalendáře dojde v den plánovaného ukončení k předání stavby a veškerých podkladů ke kolaudaci.