Použití ekopanelů ve výstavbě

Jednoduché příčky

Velmi jednoduchý systém spojování ekopanelu zajišťuje rychlost a nenáročnost použití pro aplikace jako je příčka. Ta splňuje pevnostní, izolační a také finanční požadavky pro běžné použití ve výstavbě.

Dvojité příčky

Výstavba dvojité příčky začíná stejným postupem, jako je tomu u jednoduché. Nepoužíváme však stěnových spon, ale jednotlivé panely šroubujeme do sebe tak, aby se překrývaly jednotlivé spoje plochou druhého panelu. Tím je zajištěná vysoká neprozvučnost příčky včetně konstrukční pevnosti a jednoduchosti montáže.

Podhledy a šikminy

Výhodným a oblíbeným použitím ekopanelu je jeho aplikace v podhledech a šikminách v podkrovích a novostavbách. Ekopanely je možné montovat přímo na vazbu nebo na stropnice stavby. Ekopanely svou pevností nepřenášejí vibrace této konstrukce na povrchové úpravy. Vruty, které kotví ekopanel do konstrukce, jsou totiž uloženy v podstatně houževnatějším jádru, čímž mají možnost pohybu i pod povrchově dokončenou stěnou. Tloušťka izolace v pohledech a šikminách podkrovních místností by neměla být menší než 16 cm. Doporučenou izolační vrstvou je v současné době 20 cm izolace jakéhokoli prodyšného izolačního materiálu jako ovčí vlna, izolace z technického konopí.

Obklady stěn a dřevěných nosných konstrukcí

Obklady stávající dřevěné i ocelové konstrukce se provádějí velmi podobným způsobem, jakým se ekopanely montují na podhledy a šikminy. Opět se stejným způsobem kotví ekopanel pomocí dlouhých vrutů, které bez předvrtávání šroubujeme přímo do konstrukce.

Rodinné domy

Rodinné domy s opláštěním z ekopanelů mají na současném trhu významné postavení. Předností je i to, že skladbu obvodové stěny lze přizpůsobit individuálním požadavkům projektantů nebo investorů.

Zahradní domky

Postavit si z ekopanelů zahradní domek je velmi jednoduché. Po přípravě dřevěné konstrukce je možné ihned začít s opláštením. Konstrukci lze upravit dle účelu využívání.

Sklad na nářadí určitě nepotřebuje dvojitý obklad ekopanely nebo izolaci do stěny, apod.

Vestavby do hal

Investor zajímající se o tuto aplikaci najde určitě výhodu v rychlosti a především jednoduchosti výstavby.