PAVATHERM-COMBI

PAVATHERM-COMBI

PAVATHERM-COMBI

Výhodné pro zateplení interiérů v podkroví, střech a provětrávaných fasád .

Deska napojovaná masivním spojem pero-drážka. Výrobek se používá především jako tepelně izolační a akumulační vrstva při zateplování podkroví z interiéru, kde je vhodný pod tenkovrstvou omítku. Lze jej využít i jako nadkrokevní izolaci a pro konstrukce obvodových plášťů s provětrávanou vzduchovou mezerou. V tomto případě je nutné vždy kombinovat buď s dalšími výrobky : Isolair nebo PavathermPlus, které se kladou směrem k exteriéru. Eventuálně zakrýt pokud možno co nejdříve pojistnou difúzní hydroizolací, případně fasádní folií.
Objemová hmotnost [kg/m³]: 175 kg/m3
Tepelná vodivost deklarovaná λD [W/(mK)]: 0,043
Tloušťky desek [mm]: 80
Formát desek [mm]: 580x1800