Nepálené cihly

Nepálené hliněné cihly jsou určeny pro vyzdívání nenosných příček ať už jako režné zdivo nebo slouží jako podklad pro hliněné omítky. Cihly jsou vyráběny pouze z vytěženého jílu bez přidávání dalších přísad (popílek atd.),které se  běžně používají u standartně vyráběných cihel. Vytěžený jíl je uložen přes zimu na hromadách, aby mohl vymrznout a stabilizovat se. Výsledkem jsou potom velmi kvalitní cihly.