Mýty o dřevostavbách

 

 

Když se řekne dřevostavba, vybavím si dřevěnou chatu nebo srub, je to tak?
Můžeme Vás ubezpečit, že pokud Vám vedle sebe ukážeme zděný dům a dřevostavbu, tak je na první pohled nemusíte rozeznat. Pokud ovšem budete naopak chtít dřevěné prvky zvýraznit, není to problém. Inspirovat Vás může naše řada Country. Obecně platí, že neexistuje druh stavby, který by nebylo možné realizovat ze dřeva.

Mám strach z červotočů, plísní, hub a podobných nepřátel dřeva. Existuje nějaká ochrana?
Velmi záleží na konstrukci a použitém materiálu. V našich dřevostavbách se používá vysušené řezivo na cca 18% a uplatňuje princip konstrukční ochrany dřeva, kdy se zamezí vnikání vlhkosti do konstrukce. Degradační činitelé (dřevokazné houby a hmyz) potřebují k životu min. 30% vlhkost dřeva. Kombinace takovéto ochrany je optimální, neboť nevyžaduje žádné chemické přípravky, které by mohli negativně působit na uživatele domu.

Obávám se zvýšeného rizika požárů, proto spíše upřednosťnuji zděnou stavbu. Pletu se?
Ano, mýlíte se. Nejnebezpečnější je požár v interiéru. Co se týká nosných trámů, tak ty ohoří na povrchu a zuhelnatělá vrstva následně (z důvodu nedostatku kyslíku) brání proniknout ohni hlouběji. Námi prováděné stavby jsou podle normy požárně odolné. Pro dřevěné stavby platí obzvlášť přísné normy co se týče požární odolnosti. Veškeré nosné konstrukce musí být testované ve státních zkušebnách a musí mít příslušné osvědčení o těchto zkouškách. Naše konstrukce jsou testované ve spolupráci s firmou Fermacell na požární odolnost REI 45 DP3 a REW 45 DP3.

Slyšel jsem, že dřevěný dům neudrží teplo a hůře se vytápí. Je to pravda?
Ve srovnání se zděnými domy nemusíte dřevostavby dlouze vytápět. Během několika desítek minut máte (i v tuhé zimě) v celém domě příjemnou pokojovou teplotu. Naopak zděný dům musí nejdříve teplo akumulovat. To je výhoda při udržení tepla. Každopádně u dřevostavby se teplo nikam neukládá a ohřívá se tak efektivně přímo vzduch. Pokud by klient viděl potřebu teplo akumulovat, lze to učinit vložením zděné části.

Nechci dřevostavbu, protože mi vnitřní pocit nedovolí podílet se na kácení našich lesů a ničení životního prostředí.
Výroba cihel či betonu zatěžuje životní prostředí více než spotřeba dřeva, které je obnovitelným zdrojem. Mimochodem přírůstky lesa jsou v Česku větší než plánovaná těžba. A to nezmiňujeme fakt, že stále mluvíme o nízkoenergetických stavbách, které jsou k životnímu prostředí dlouhodobě šetrné.