Mechanickofyzikální vlastnosti

Rozměry ekopanelu šíře 1200 mm

šíře 1200 x tloušťka 58 mm (+ 2 mm tolerance) délka 1250 - 3200 mm dle požadavků zákazníka (přesnost v cm)

Rozměry ekopanelu šíře 800 mm

šíře 800 x tloušťka 58 mm (+ 2 mm tolerance) délka 1500 - 3200 mm dle požadavků zákazníka (přesnost v cm)

Průměrná hmotnost

 • plošná 19 – 23 kg/m2

 • objemová 379 kg/m3

Další vlastnosti

modul pružnosti v ohybu: 981,3 Mpa

napětí v tahu za ohybu: 0,1603 Mpa

součinitel tepelné vodivosti: λ = 0,102 Wm-1K-1, R = 0,5882 m2KW-1

difúzní odpor: RD = 4,6 * 109 ms-1

koeficient difúzního odporu: μ = 13,1

součinitel prostupu tepla: U = 1,04 – 1,39 W/m2*K

dle polohy konstrukce, období a tepelného toku

 • akustický útlum jednoduché příčky: 27 dB
 • akustický útlum dvojité příčky: 45 dB
 • akustický útlum dvojité příčky s použitím sádrokartonu: 49 dB

Klasifikace požární odolnosti

nenosná obvodová stěna s dřevěnou nosnou kostrou a opláštěním z ekopanelů:

 • z vnější strany 30 min (EI 30 D3)
 • z vnitřní strany 30 min (EW 30 D3)
 • nosný strop 45 min (EI 45 D3)

index šíření plamene po povrchu: 34 mm/min

stupeň hořlavosti: C1 těžce hořlavé

reakce na oheň: kategorie E

Výhody ekopanelů oproti ostatním stavebním materiálům

Atraktivní cena

Pokud porovnáme materiálové náklady na příčku ze sádrokartonu, získáme v případě použití ekopanelů úsporu cca 15%.

Široké spektrum použití při výstavbě či rekonstrukci

Vzhledem k univerzálnosti ekopanelů je možné je využít pro nesčetné množství stavebních úprav při výstavbách i rekonstrukcích.

Velmi jednoduché, rychlé opracování a montáž ekopanelů, díky nimž je vhodný pro profesionály, ale také pro kutily

Dalším rozdílem oproti sádrokartonu je doba instalace příčky. U sádrokartonu se využívá několika typů profilů, ze kterých se sestaví základní konstrukce příčky, opláští se sádrokartonovou deskou a mezera se vyplní izolací. V tomto případě využijete možnosti dodávky ekopanelů upravených na míru dle přání zákazníka. Ten si určí přesný rozměr (výšku) příčky, tzn. objedná si ekopanely, které potom nebude nucen dále krátit (samozřejmě se to netýká krácení ekopanelu v případě délky příčky). Dodaný ekopanel jednoduchým způsobem ukotví sponami, které jsou jedním z mála příslušenství k našemu stavebnímu systému. Nepotřebujete žádné další konstrukční prvky ani izolace.

Předností je rychlost výstavby, kdy lze jednoduchou příčku instalovat během několika málo minut. Výstavba příčky z ekopanelů je nesrovnatelně rychlejší než z klasických tvárnic. Jednou deskou při výšce příčky 2,5 m zastavíte plochu cca 3 m2, pričemž při stavbě vezmete vodováhu pouze na každý jednotlivý ekopanel.

Možnost aplikace různých povrchových úprav

Ekopanely mají na povrchu recyklovanou lepenku, která nijak nebrání aplikaci všech běžných povrchových úprav jako např. malby, štuku, obkladů atd.

Odolnost povrchu ekopanelů proti poškození, mechanická odolnost

Zásadní rozdíl mezi sádrokartonovou příčkou a příčkou z ekopanelů je mechanická odolnost. Odolnost ekopanelů proti poškození či proražení je bezesporu podstatně vyšší. Pro proražení sádrokartonu stačí minimální síla, naproti tomu ekopanely odolávají podstatně vyšší průrazné síle.

Výborná tepelně-akumulační schopnost

Díky velmi zhuštěnému slaměnému jádru má ekopanel velmi dobrou akumulační schopnost, tzn. je schopný naakumulovat do sebe teplo vzniklé topením v daném prostoru.

Vysoká požární odolnost

Přestože je ekopanel lisován z pšeničné slámy, tak má vysokou požární odolnost, která je způsobena pouze hustotou nalisování jádra ekopanelu.

Instalace bez podpůrných konstrukcí

Pro instalaci příčky není potřeba žádné další konstrukce, ekopanel je samonosný, tzn. ekopanel unese sám sebe…

Úspora nákladů při vytápění

Stavby z ekopanelů v kombinaci s tepelnou izolací mají velmi nízké náklady na vytápění.

Velmi dobré tepelně i zvukově izolační parametry bez dalších přídavných izolací

Nepříjemnou charakteristikou sádrokartonu je jeho „dutá“ odezva, pokud poklepeme na jeho povrch. Díky tomu, že ekopanel je kompaktní masivní deska, tak se touto odezvou necharakterizuje.

Ekologický výrobek (lisovaná pšeničná sláma, recyklovaná lepenka, hygienicky nezávadné lepidlo)

Základním výrobním materiálem je pouze čistá obilná sláma, která se oboustranně povrchově polepuje recyklovanou lepenkou. Použité lepidlo vyhovuje nejpřísnějším hygienickým normám, navíc je ho využito pouze v malé vrstvě.

Základní porovnání s ostatními stavebními materiály

Zde uvádíme srovnání výstavby příčky z ekopanelů s vybranými stavebními materiály, které lze využít ve stejných podmínkách jako náš výrobek.

Ekopanel proti sádrokartonu disponuje:

 • Vyšší mechanickou odolností
 • Rychlejší instalací
 • Lepší zvukovou izolací
 • Jednodušší montáží
 • Nižší cenou
 • Vyšší odolností proti průrazu

Ekopanel proti cihle nebo porobetonu disponuje:

 • Rychlejší výstavbou
 • Nižší hmotností příčky z cihel
 • Suchým způsobem výstavby
 • Jednoduchostí zavěšování předmětů na příčku