Materiály pro zdravé bydlení

  MATERIÁLY pro zdravé bydlení

 

Domy si stavíme či rekonstruujeme především proto, abychom si v nich zajistili pohodlné a zdravotně nezávadné vnitřní prostředí. Pro naplnění těchto požadavků je především třeba
- používat do staveb zdravotně nezávadné stavební materiály – přírodní izolace,
- konstruovat stavby s ohledem na požadavek zdravého vnitřního prostředí.
Vnitřní prostředí staveb je často znečišťováno emisemi ze samotných materiálů, použitých ke stavbě. Příkladem mohou být materiály obsahující formaldehyd. Emise těkavých látek se pronikavě zvyšují s rostoucími teplotami. Je proto žádoucí používat do staveb materiály zdravotně nezávadné, tzv. zdravé izolace. Takový požadavek splňují především výrobky z biologických surovin jako je dřevo, konopí a dále výrobky užívající bezformaldehydové technologie. Společnost Insowool nabízí řadu materiálů – ekologických izolací splňujících uvedená kritéria.