Foukaná izolace

CLIMATIZER PLUS®

 • izolace CLIMATIZER PLUS® je na dotyk příjemná, ekologická a zdravotně nezávadná, celulózová vlna, vyráběná primárně z výběrového recyklovaného novinového papíru, v průběhu výroby je následně celulózové vlákno unikátní technologií obohaceno o další zdravotně nezávadné látky, tak aby splňovalo veškeré technické požadavky
 • izolace CLIMATIZER PLUS je odolná vůči ohni, plísním, hlodavcům a hmyzu
 • foukaná neboli dutinová izolace CLIMATIZER PLUS je vhodná pro zateplení všech částí konstrukce jako je podlaha, strop, půda, podkroví, stěna nebo střecha
 • z 90% výroby je CLIMATIZER PLUS vyvážen do více než 20 zemí světa -> dohled mnoha zahraničních i domácích laboratoří a zkušeben (Evropský certifikát CE, Evropský technický atest ETA 06 / 0086)
 • výroba probíhá dle normy ČSN EN ISO 9001:2009
 • CLIMATIZER PLUS je jako jediný v Evropě vyráběn (od roku 1991) na základě původní kanadské licence unikátní technologií – zaručena kvalita a stálost výrobku – na materiál poskytována záruka 20 let!
 • tepelně akustická izolace s názvem CLIMATIZER  PLUS má dlouhou historii ze severoamerického kontinentu – 70. léta 20. století
 • k dispozici je množství domácích i zahraničních veřejně dostupných certifikátů a protokolů o měření -> zaručena kvalita a stálost
 • v ČR je vybudována široká síť (více než 140) pravidelně školených aplikačních firem
 • aplikace tepelně akustické izolace CLIMATIZER PLUS není vázána na počasí a roční období
 • CLIMATIZER PLUS je ekologicky šetrný výrobek
 • tepelně akustická izolace CLIMATIZER PLUS se používá pro izolace novostaveb i rekonstrukcí (rodinný dům, panelový dům, škola, historický objekt, hospodářský objekt, výrobní a skladová hala, centrum zábavy a sportu) pokud je to technicky vhodné do vodorovných, šikmých i svislých konstrukcí
 • díky unikátní technologii aplikace je konstrukce skutečně izolována – je zaručena dokonalá izolace beze spár i v nepřístupných místech, nevznikají žádné odřezky a odpad, při rekonstrukcích není ve většině případů nutná složitá demontáž konstrukce
 • během aplikace materiálu není nijak narušen chod domácnosti či organizace
 • aplikace izolace CLIMATIZER PLUS je cenově výhodná s návratností investice již od 3 let!

 

Proč? Ekologie a úspora

PROČ si vybrat právě celulózovou, foukanou izolaci CLIMATIZER PLUS?
 
PROTOŽE tepelně izolační a akustické vlastnosti tohoto materiálu jsou vynikající a zabudování do konstrukce stavby je řešeno v každém detailu!

CLIMATIZER PLUS do Vašeho domu přinese příjemnou pohodu a klima po celý rok a ušetří neustále zvyšované výdaje za energie.

 • náklady za teplo, ohřev užitkové vody nebo účet za elektřinu tvoří podstatnou část nákladů mnoha domácností. Správnými a nutnými kroky na snížení spotřeby energie jsou důkladná opatření, například minimalizování úniku tepla.
 • jedním z kroků je provedení kvalitní izolace střechy, půdy, fasády, stěn a podlahy s následnou výměnou (úpravou) oken, dveří, kotlů apod.
 • výdaje za pořízení kvalitní tepelně-akustické izolace jsou použity jednorázově a v blízké budoucnosti se Vám mnohonásobně vrátí.

Příznivá je také cena izolace CLIMATIZER PLUS, v níž je započítána i montáž. Náklady jsou nižší nebo porovnatelné s klasickými deskovými izolacemi. Cena „foukané“ izolace je velmi přijatelná i pro ty, kteří si určité celky zvykli dělat svépomocí. Po dokončení aplikace zákazník platí jen za konkrétní spotřebované množství tepelné izolace CLIMATIZER PLUS a stává se tak aktivním spolutvůrcem konečné ceny.

 • dodatečné zateplení střešních a stropních konstrukcí dává majitelům starších rodinných domů novou možnost vyřešit jednou pro vždy výrazné úniky tepla při malém rozsahu sanačních prací, náročných zásahů a za příznivou cenu
 • aplikaci izolace CLIMATIZER PLUS lze u rodinných domů provádět v jakémkoliv ročním období
 • vše probíhá bez náročného měření, řezání a ukládání – certifikované aplikační firmy přijdou, bez odpadu a odřezků nafoukají a odejdou

Celulózová, foukaná izolace CLIMATIZER PLUS chrání Vaše zdraví, dům, ale i přírodu

 • Rychlá návratnost investovaných finančních prostředků nejsou jedinou výhodou správně zatepleného objektu. K dalším výhodám patří také příjemné klima v zimě i v létě nebo odstranění plísní. CLIMATIZER PLUS také významně působí jako akustická izolace. Snížení hladiny působícího hluku má příznivý vliv na zdraví osob.
 • V neposlední řadě je nutno vyzdvihnout přínos správně zateplené objektu k ochraně životního prostředí, kdy produkujete méně škodlivých emisí CO2 a používáte biologicky plně odbouratelnou izolaci.
 • Velmi zajímavé je také srovnání energetických nároků na výrobu 1 kg izolačního materiálu a tím také zátěž životního prostředí. Dlouhodobým měřením bylo zjištěno, že výroba 1 kg celulózové izolace je cca 15x méně náročná než výroba 1 kg minerální vaty.
 • S celulózovou, foukanou izolací CLIMATIZER PLUS automaticky plníte všechny požadavky normy ČSN 73 0540 - 2/2007 „Tepelná ochrana budov“ a zákona č. 177/2006 Sb., kdy stavebník, vlastník, či společenství vlastníků musí zajistit splnění požadavků na energetickou náročnost budovy a splnění porovnávaných ukazatelů.
 • Použití izolace CLIMATIZER PLUS se také okamžitě promítne do zařazení v nově zavedeném „energetickém štítku budovy“ a vyšší ceny nemovitosti. Tento štítek umožňuje porovnávat jednotlivé budovy z hlediska účinnosti zateplení (kvality a tloušťky izolací) a tím také nákladů na vytápění.