Filosofie zdravého bydlení

Již dlouhou doby je v podvědomí lidí zakotvená filosofie zdravých potravin, produkovaných na ekologicky hospodařících farmách. Tyto farmy produkují potraviny bez použití různých chemických aditiv do zemědelských půd, bez geneticky modifikovaných osiv, průmyslově připravených krmiv a podobně.Cíl filosofie zdravého bydlení je prostý : vytvářet resp. modifikovat vnitřní prostředí budov tak, aby se v něm jeho uživatel cítil příjemně a aby nedocházelo k poškozování jeho zdraví.