Ekopanely

Ekopanely

Moderní stavební systém

Rostoucí náklady výrobců, prodejců stavebních materiálů i montážních firem zákonitě vyvolávají poptávku stavebníků po levnější technologii a samozřejmě také po snížení montážních nákladů. Tomu odpovídá jak současná snaha o výrobu co nejuniverzálnějších stavebních prvků, tak i snaha o zjednodušení a zrychlení montážních prací při zachování přesnosti a kvality provedení. Tento trend vede ke stále většímu používání stavebních desek i panelů, které šetří náklady na materiál a čas potřebný k montáži.

Neustále rostoucí ceny paliv a energií jsou dalším významným faktorem, který zásadně změnil trendy ve stavebnictví. Této nepříznivé situaci lze přitom účinně čelit využitím materiálů zaručujících nízkou energetickou náročnost. Současní stavebníci proto nehodnotí stavbu pouze z pohledu investičních nákladů výstavby, ale posuzují ji také z hlediska tzv. budoucích provozních nákladů, tj. kolik bude bydlení v takovém objektu stát.

Ekopanel úspěšně vyhovuje oběma uvedeným požadavkům.

Charakterizují ho především následující vlastnosti:

 • robustní a pevný stavební panel umožňující realizaci samonosných příček, půdních vestaveb a obvodových stěn
 • suchá montáž, nízká pracnost a vysoká rychlost zdění
 • žádné speciální nosné konstrukce či speciální stroje, k montáži se užívá běžného spojovacího materiálu a nástrojů
 • povrchové úpravy a montáž zařizovacích předmětů jsou stejné jako u zděných staveb
 • nadprůměrné tepelné a akustické izolační vlastnosti
 • požární odolnost
 • atraktivní cena

Všestranné použití

Ekopanel je kompaktní výrobek na bázi přírodních vláken a stébelnin. Deska o šířce 1,2 m a tloušťce 6 cm je dlouhá od 1,2 do 3,2 metrů podle požadavků projektu nebo stavebníka.

Využijeme ho k montáži příček, podhledů a k opláštění dřevěných konstrukcí montovaných domů, dále pak i netradičně jako ztracené bednění, mobilní příčky. Jednoduše tam, kde je to vhodné.

Ekopanel nalézá uplatnění od jednoduchých stavebních úprav a přístaveb až po aplikaci v rozsáhlých veřejných a průmyslových stavbách.

Mezi nejrozšířenější aplikace patří:

 • interiérové stabilní i mobilní příčky
 • řešení stropních podhledů a půdních vestaveb
 • vnější a vnitřní opláštění dřevěných skeletů pro přístavby nebo celé dřevostavby
 • vestavby v průmyslových objektech (např. kanceláře)

Snadná, rychlá a levná montáž

Práce s ekopanelem se podobá práci se dřevem. Ekopanel lze jednoduše formátovat a opracovávat pomocí dostupného ručního nářadí jako je ruční okružní pila, přímočará pila, vrtačka či drážkovací frézka.

Ekopanely se spojují pomocí šroubů a univerzálních sponek, odpadá nákup různých montážních prvků, konstrukcí a jiného příslušenství. Vlastní instalace desky s plochou cca 3 m2 zabere řádově minuty.

Také akustické a tepelné izolační vlastnosti ekopanelu přinášejí úsporu finančních prostředků, zejména co se týče požadovaných hodnot tepelného odporu, akustického útlumu a požární odolnosti. U mnohých jiných materiálů je často třeba přijmout dodatečná opatření, která zvyšují investiční náklady.