Dřevovláknité desky

Dřevovláknité desky

Dřevovláknité desky jsou vyráběné z jemných dřevěných vláken. Různé druhy desek se vzájemně odlišují svými vlastnostmi, a to především v závislosti na objemové hmotnosti, která se pohybuje přibližně v rozmezí 160 – 270 kg/m3. Vlákna desky jsou pojena ligninem, pojivem obsaženým v rostlém dřevě, takže výrobek je zcela ekologicky nezávadný (atest). Pro exteriérové aplikace či aplikace v prostorách se zvýšenou vlhkostí je možné použít desky ve hmotě hydrofobizované parafínem. Desky se dodávají jak s rovnými okraji (obvyklé pro desky s nižší objemovou hmotností), tak i s okraji tvarovanými pro spoj na pero a drážku (obvyklé pro desky s vyšší objemovou hmotností).

 

Desky jsou z pohledu svých vlastností multifunkčním konstrukčním prvkem, který je schopen plnit několik stavebně-fyzikálních funkcí současně. Významné jsou zejména

 

Tepelná izolace
(tepelná vodivost λD=0,038-0,05 W/mK)
Stabilizace vlhkosti
(max. sorpční vlhkost 15-20%)
Hydrofobizace
(odolnost proti nasákávání vody)
Zvuková izolace
(vzduchová neprůzvučnost + kročejový útlum)
Požární odolnost
Eurotřída E(EN 13501-1),
B2 (DIN 4102-1)
Úplná zdravotní nezávadnost
(doloženo certifikáty)
Tepelná kapacita
(meřená tepená kapacita c=2100 J/kgK)
Mechanickě pevnosti
(tah 50 kPa,tlak 160 kPa)
Propustnost pro difúzi
materiál klade jen minimální odpor prostupu vodních par

VYUŽITÍ VE STAVBÁCH

U tradičních staveb jsou vynikajícím materiálem na konstrukci zateplení podkroví i obvodových plášťů. Rovněž se výborně hodí do podlah (teplo, akustika). U dřevostaveb a u zateplování střešních plášťů jde o základní materiál pro konstruování v konceptu difúzně otevřených konstrukcí stěn a podkroví. Tradiční a nejstarší aplikací desek je jejich použití do podlah. V současnosti našly desky značné uplatnění i v interiérech staveb. Zde se využívají k oplášťování příček i k tvorbě podhledů. Povrchově se upravují tenkovrstvými omítkami. Vzhledem k menší náchylnosti k praskání často nahrazují obklady sádrokartonovými deskami.