Co je to úsporný dům?

 

 

Existují 4 kategorie domu podle energetické náročnosti:

Energeticky úsporný dům: 50 -70 kWh/m2/rok
Nízkoenergetický dům: 15 -50 kWh/m2/rok
Pasivní dům: 5-15 kWh/m2/rok
Nulový dům: do 5 kWh/m2/rok

V současné době se zaměřujeme na nízkoenergetické domy. Za ty může být označen dům, který má nižší spotřebu tepla na vytápění než předepisuje legislativa. Nízkoenergetický dům je úsporný v množství energie potřebné k vytápění a užívání budovy. Základem takového domu je kvalitní architektonický návrh a stavebně-technické řešení. Nejdůležitějšími částmi přispívající k úspoře energií jsou obvodový plášť budovy, okna a střecha. Kvalitní tepelná izolace obálky domu umožňuje nejdostupnější cestu k úsporám. Dalšími složkami jsou solární kolektory, tepelná čerpadla atd.

Domy, kterým patří budoucnost a o jejichž realizaci také přemýšlíme, jsou domy pasivní, potažmo nulové. U pasivního domu je roční tepelná spotřeba 5 – 15 kWh/m2/rok, což odpovídá výkonu 10 W/ m2. Když vezmeme v úvahu všechny zdroje tepelné energie používaných v domě (vytápění, ohřev teplé vody, elektrické spotřebiče), pasivní domy potřebují pro stěny u = 0,15 W/ m2K a pro okna požaduje 0,80 (W/m2.K). Spotřeba tepelné energie v budově je součet tepelných ztrát obvodového pláště, tepelných ztrát z větrání s odpočtem tepelných zisků (ohřátí povrchů slunečním zářením, tepelným vyzařováním osob, elektrických spotřebičů a dalších). V pasivních domech se nízká tepelná spotřeba dosáhne kvalitním dispozičním a objemovým řešení domu (architektonický návrh). Budova by měla mít při svém objemu co nejmenší povrch, měla by být nasměrována k optimálnímu využití sluneční energie, mít prosklené plochy na jih, kvalitní tepelnou izolací, optimální zasklení (převážně trojsklo), vysokou vzduchotěsnost, kontrolované přivětrávání a odvětrávání se zpětným získáváním tepla pomocí rekuperačního výměníku, využití sluneční energie, tepla lidského těla a elektrických spotřebičů. Nulový dům využívá navíc ještě fotovoltaické články, které zajišťují výrobu právě takového množství elektrického proudu, kolik ho dům spotřebuje.