Claygar CEB 101 stabilizované

Claygar CEB 101 stabilizované

Průmyslově vyráběná hliněná cihla stabilizovaná.

Ceník

 

Hliněné cihly Claygar množství balení cena
Cihla Claygar 101 stabilizovaná 1 ks paleta 17 Kč

Ceny jsou uvedené bez DPH

 

Složení:

Přírodní písky, hlína bez dalších přísad, cement.

Hliněné cihly CEB 101 stabilizované jsou určené pro jednovrstvé obvodové nosné i nenosné zdivo tloušťky 40cm s vysokými nároky na tepelný odpor a tepelnou akumulaci stěny.

Fyzikální vlastnosti lisovaných hliněných cihel:

 • Objemová hmotnost (r) 2000kg/m3
 • Koeficient tepelné vodivosti (I) 1,13 W/(K.m)
 • Tepelná odolnost zdi 40cm (R) 0,35 K/W
 • Kapacita tepelné akumulace
 • (Masivní zeď tloušťky 40 cm přináší teplotní redukci 10% a prodlevu cca. 10 hodin)
 • (Cw) 2000 KJ/m3 kl
 • Difuze vlhkosti (m) <10

Mechanické vlastnosti lisovaných hliněných cihel

 • Rozměry 29,5 x 14 x 9
 • Hmotnost 7,5 kg
 • Počet cihel na m² - 35 ks
 • Pevnost v tlaku (s) 8,3 MPa
 • Zvuková izolace zdi tloušťky 40 cm - 56 dB

Balení: paleta

VÝHODY

 • vysoká pevnost zdiva v tlaku.
 • žádné tepelné mosty v ložných spárách.
 • ideální podklad pod omítkovou směs CLAYPUTZ.
 • nízký odpor proti difúzi vodních par.
 • hygienicky nezávadné.
 • příznivě působí na psychiku člověka.
 • energetická nenáročnost minimum zabudované energie, úspora 64 tun emisí CO2 na jedenu stavbu proti klasickým cihelným programům.
 • vytváří zdravé vnitřní prostředí, příznivé nejenom pro astmatiky. (udržuje stálé tepelně vlhkostní mikroklima výrazně omezuje nemoci z nachlazení, v dostatečně silné vrstvě chrání proti elektrosmogu, do určité míry pohlcuje pachy)
 • snadné navrhování v komplexním hliněným programu CLAYGAR.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Cihly CEB 101 stabilizované jsou dodávány zafóliované na vratných EUR paletách rozměrů 1200x 800 mm.

počet cihel 118 ks/pal.

hmotnost palety cca 900 kg

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (zdění) se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

SMĚRNÁ PRACNOST ZDĚNÍ

cca 1,1 hod/m2

CIHLY

 • rozměry d/š/v 290x140x90 mm
 • objem. hmot. prvku 2000kg/m3
 • hmotnost cca 7,5 kg, 2000 kg/m3
 • pevnost v tlaku > 8 MPa
 • nasákavost
 • mrazuvzdornost F0 - neagresivní
 • prostředí 0 cyklů
 • obsah akt. rozpust. solí
 • rozměrová stabilita
 • přídržnost 0,3 N/mm2
 • koeficient tepelné vodivosti (I) > 1,60 W/m.K
 • tepelná odolnost zdi 40cm (R) 0,35 K/W
 • difuze vlhkosti (m) < 10

ZDIVO

 • tloušťka 140 mm
 • spotřeba cihel 35ks/m2
 • spotřeba malty pro zdění 6 l/m2
 • zvuková izolace zdi tloušťky 40 cm 56 dB
 • hmotostní aktivita _226 Ra 140 mm
 • směrná hodnoty max. 150 Bq.kg^-1
 • limitní hodnota max. 500 Bq.kg^-1
 • index hmotnostní aktivity max. 0,5
Galerie: 
Claygar CEB 101 stabilizované
Claygar CEB 101 stabilizované