Certifikáty

Ekopanel a ekologie

Ekopanel je klasifikován jako zdravotně nezávadný a ekologický výrobek. Suroviny k jeho výrobě jsou získávány z přírodních obnovitelných zdrojů. Je plně recyklovatelný, společnost zdarma odebírá odpady z montáže (např. odřezky) pro opětovné použití.

Ačkoliv v České republice byla výroba zahájena v roce 1999, ve světovém měřítku se jedná o zavedený výrobek s 60-letou tradicí a instalacemi ve více než 50 zemích.

Atesty a certifikáty

Zajištění kvality výrobku a poskytovaných služeb patří mezi prioritní cíle společnosti. Celý proces výroby probíhá pod přísným systémem kontroly, a to od pečlivého výběru surovin až po finální úpravy a expedici. Kromě toho dodržování deklarovaných parametrů ověřují renomované zkušební ústavy.

Zde je výčet atestů a certifikátů vydaných k našemu výrobku Ekopanel VP01:

Technický list

Prohlášení o shodě CE

Protokol o zkoušce typu výrobku 1393 - CPD – 0375

Protokol o certifikaci výrobku PCV - 1739/08