8 důvodů proč navrhovat a stavět v systémech "diffu"

8 důvodů proč navrhovat a stavět v systémech "diffu"

Důvody proč zvolit difúzní stavbu

8 důvodů proč navrhovat a stavět v systémech „difúzně otevřené skladby“

1)   DIFÚZNÍ OTEVŘENOST - Ve skladě konstrukcí nejsou žádné parozábrany, které by bránily prostupu vodních par a suchého vzduchu stěnou, stropem či střechou. Tento fakt pozitivně ovlivňuje kvalitu vnitřního mikroklimatu ze zdravotního hlediska a umožňuje určité prostup nasyceného vzduchu konstrukcí stěn a střešního plášťě.

2)   ENERGETICKÁ ÚSPORNOST - Vynikající tepelně izolační vlastnosti použitých materiálů umožňují vytvářet konstrukce s minimálními energetickými ztrátami s vlastnostmi podobnými umělým a syntetickým materiálům. Podle volitelných variant tlouštěk jednotlivých vrstev konstrukce, je možné dosáhnout parametrů nízkoenergetického nebo pasivního domu.

3)   TEPELNÁ STABILITA (odolnost tepelného rázu) - Díky vlastnostem dřevovláknitých desek, které mají značně vysokou tepelně akumulační schopnost, nedochází k letnímu přehřívání objektů. Odstraňuje se tak jedna z příčin přehřívání objektů v letních měsících. Fázový posuv teplotního kmitu dosahuje hodnot 9 až 13 hodin.

4)   POŽÁRNÍ ODOLNOST- Používané přírodní materiály mají velmi značnou požární odolnost. Při hoření jejich povrch zuhelnatí a zamezí tak přístupu kyslíku potřebného k rychlému šíření požáru do nitra konstrukcí. Výsledkem je nadstandardní požární odolnost konstrukcí, která dosahuje hodnot 90 minut z interiéru a 120 minut z exteriéru.

5)   ZVUKOIZOLAČNÍ SCHOPNOST - Dřevěné konstrukce v systému „difúzně otevřené skladby“ je vlivem jejich skladeb a použitých materiálů vyšší, než je tomu u běžných dřevostaveb. Z toho plyne i vyšší zvukoizolační schopnost a lepší parametry průzvučnosti. Objekty proto lépe izolují proti hluku ve vnějším prostředí staveb.

6)   REGENERAČNÍ SCHOPNOST - Difúzně otevřená konstrukce má vysokou schopnost zbavovat se případné nadměrné vlhkosti. Ta se v konstrukci může objevit, dojde-li například k uzavření nadměrné vlhkosti během výstavby nebo dojde-li k havarijní situaci (kapající rozvody vody, poškození konstrukce apod.). Difúzně otevřená konstrukce vysychá velmi dobře i v mrazivém počasí.

7)   EKOLOGIE A ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST - Konstrukce v difúzních systémech mohou být realizovány výhradně s použitím ekologických, zdravotně nezávadných materiálů. Proto jsou tyto konstrukce maximálně šetrné k životnímu prostředí a vytvářejí zdravé prostředí uvnitř staveb po celou dobu jejich životního cyklu.

8)    OVĚŘENÁ ŘEŠENÍ A CERTIFIKACE - Vybrané difúzní konstrukce mají stavební certifikát, který osvědčuje, že konstrukce je navržena v souladu s se základními požadavky a určenými technickými normami 

Charakteristické vlastnosti difuzně otevřeného systému:

 • nepoužívá parozábrany ani jiné fólie
 • velmi účinně brání úniku tepla
 • umožňuje průchod vodní páry
 • je nepropustný pro vodu jako kapalinu
 • vyrovnává vlhkost v interiérech
 • zajišťuje tepelnou stabilitu interiérů
 • zajišťuje dobré zvukoizolační vlastnosti staveb
 • zajišťuje velmi dobrou požární odolnost
 • zvyšuje přirozenou cestou kvalitu ovzduší v interiéru
 • je plně ekologický
 • konstrukce v zimním období vysychá
 • schopnost regenerace při nadměrném navlhnutí
 • nižší počet vrstev v konstrukci
 •  nižší pracnost, jednodušší technologie výroby